Postępowanie karne nie jest dla oskarżonego niczym przyjemnym, stąd też zawsze warto mieć profesjonalne wsparcie ze strony obrońcy. Doświadczony prawnik nie tylko pomoże przygotować właściwą linię obrony, ale również podejmie się zastępstwa procesowego. Co jeszcze warto wiedzieć na temat obrońcy w procesie karnym?

Kim jest obrońca?

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego obrońcą może być wyłącznie adwokat lub radca prawny. Zdobycie uprawnień do wykonywania tych zawodów regulowane jest odrębnymi normami. Odpowiednią kancelarię można znaleźć, nie wychodząc z domu, wystarczy bowiem wpisać w internetową wyszukiwarkę na przykład adwokat Wodzisław Śląski.

Obrońca w postępowaniu karnym może być niezwykle przydatny z punktu widzenia oskarżonego. Otóż przede wszystkim może on udzielić porady prawnej, która pozwoli łatwiej odnaleźć się w danej sytuacji. Adwokat lub radca prawny pomoże również przygotować linię obrony oraz strategię procesową, które będą miały wpływ na kształt całego postępowania. Co więcej, sporządzi on także niezbędne pisma procesowe, jak i zastąpi oskarżonego na sali sądowej podczas wykonywania czynności procesowych – na przykład w trakcie przesłuchania świadków czy też zgłaszania dowodów. Należy dodać, że rola obrońcy nie kończy się w chwili wydania wyroku przez sąd. Otóż prawnik może sporządzić apelację, którą rozpozna sąd drugiej instancji, a w razie konieczności może przygotować również skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Czy pomoc obrońcy jest przydatna?

Prawnik, który specjalizuje się w prawie karnym, posiada nie tylko odpowiednią wiedzę, ale i doświadczenie potrzebne w tego rodzaju sprawach. Dzięki temu wie on, na jakie kwestie należy zwrócić uwagę oraz jakich błędów unikać, aby nie pogorszyć sytuacji oskarżonego. Stąd też wsparcie adwokata bądź radcy prawnego może okazać się naprawdę nieoceniona, zwłaszcza w sprawach, które na pierwszy rzut oka wydają się beznadziejne.

Obrońca z urzędu

Dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, ustawodawca przewidział instytucję obrońcy z urzędu. Z wnioskiem o jego ustanowienie oskarżony może zgłosić się do sądu. Za tego rodzaju pomoc prawną nie jest konieczne wniesienie żadnej opłaty. Honorarium prawnika zostanie bowiem pokryte przez skarb państwa.

Niektórzy ludzie obawiają się korzystać z pomocy adwokatów lub radców prawnych, ponieważ obawiają się wysokich kosztów. Prawda jest jednak taka, że doświadczony prawnik może wybawić z opresji, w której znalazł się dany oskarżony. Warto o tym pamiętać w razie kłopotów z prawem.