Realizacje w biurach fit-out

Coraz częstszym sposobem na urządzanie biur jest skorzystanie z możliwości fit-out, która zapewnia kompleksowe stworzenie przestrzeni do pracy, zgodnej w zupełności z oczekiwaniami przyszłych użytkowników. Prace w zakresie fit-out zaczynają się od opracowania szczegółowego projektu, który dotyczy wszelkich zaplanowanych prac aranżacyjnych. Projektant ma w tym momencie na celu uwzględnienie wszystkich ważnych potrzeb klienta, tak aby powierzchnia biurowa zapewniała maksymalną ergonomię pracy, a przestrzeń była maksymalnie wykorzystana. Na podstawie projektu ustala się harmonogram realizacji poszczególnych prac. Dzięki temu można mieć pewność, że wszystko zostanie zrealizowane zgodnie z założeniami, a prace adaptacyjne nie przekroczą założonego budżetu.  

Nieograniczone możliwości

Fit-out to nie tylko możliwość urządzenia danej przestrzeni. Usługa jest dużo szersza i może obejmować prace związane z zabudową danej przestrzeni i wykorzystaniem na niej instalacji z zakresu HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji). Może także dotyczyć niezbędnych prac demontażowych, prac wykończeniowych, związanych z wykończeniem podłóg i ścian, a także prac aranżacyjnych po meblowanie i odpowiednie oświetlanie przestrzeni.

Proces tworzenia

Dzięki usłudze fit-out możliwe jest dokładne poznanie potrzeb przyszłego odbiorcy, ponieważ dopiero na ich podstawie tworzony jest projekt, który – jeśli spełni oczekiwania – wdrażany jest w życie. Założeniem tego działania jest identyfikacja potrzeb na tak wysokim poziomie, który umożliwi osiągnięcie pożądanego rezultatu, jakim jest uzyskanie maksymalnie optymalnej jakości przestrzeni. Sam proces tworzenia przestrzeni nie obejmuje jednak etapu wdrożenia w niego życia, tj. integracji przestrzeni z ludźmi, miejscem i technologiami. Ten etap należy do facility management. Jest to etap końcowy. Początkiem obu procesów może być natomiast usługa o nazwie commissioning, która polega na nadzorowaniu procesu budowy, zgodnie ze standardami spełniającymi oczekiwania i nadającymi komfort inwestorom i najemcom.