W pracy spędzamy dużą część naszego życia, dlatego niezależnie od wykonywanej pracy, wpływa ona na stan naszego zdrowia. Osoby, które mają pracę siedzącą będą cierpiały…