Windykacja należności

Windykacja jest dochodzeniem swoich praw do rzeczy lub zapłaty zgodnie z obowiązującym prawem. Celem windykacji jest odzyskanie przez osobę pokrzywdzoną należnej mu rzeczy, zapłaty od dłużnika. Należy pamiętać, że wszelkie czynności prowadzone w celu uzyskania przez osobę poszkodowaną muszą odbywać się zgodnie z panującym prawem. Windykacja należności według słownika jest dochodzeniem własnych roszczeń, obroną konieczną. Jej zadaniem jest odzyskanie należności osoby uprawnionej np. kancelaria prawnej  https://kancelariabutny.pl/porady-prawne-gdynia/windykacja-naleznosci-gdynia/ od wskazanego dłużnika.

Rodzaje windykacji

Windykację można podzielić na dwa rodzaje:

  1. windykacja miękka – polubowna,
  2. windykacja twarda – sądowa.

Początkowo proces windykacji rozpoczyna się od windykacji miękkiej (polubownej). Jest to łagodne dochodzenie należności od dłużnika. Początkowo wysyła się przypominającego o dokonaniu zapłaty, wezwania do zapłaty, wezwania do zapłaty wraz z odsetkami. Sprawę można powierzyć kancelarii windykacyjnej, a w przypadku braku efektu można skierować sprawę do sądu. Jeżeli nie ma dobrej woli dłużnika w oddaniu pokrzywdzonemu jego należności wtedy windykacja należności zostaje skierowana na drogę sądową i wtedy staje się windykacją twardą. Dla obu ze stron lepsze jest załatwienie sprawy polubownie. Nie wiąże się to z długotrwałym procesem. Dla dłużnika nie wiąże się to z dodatkowymi nakładami finansowymi w postaci karnych odsetek. Jest to zdecydowanie prostszy sposób spłaty należności przez dłużnika. Warto wspomnieć, że wszelkie czynności prawne związane z windykacją należności załatwiane są zgodnie z literą obowiązującego prawa.

Na drodze sądowej dłużnik zostaje zmuszony do spłaty zasądzonej na rzecz poszkodowanego należności wraz z karnymi odsetkami. Musi także liczyć się z tym, iż zgodnie z obowiązującym prawem zostanie pociągnięty do odpowiedzialności zwrotu należności tytułem kosztów sądowych. To na jego barkach ciąży opłata za przegraną rozprawę sądową. Dlatego też zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest rozwiązanie polubowne.